Huisregels OWee 2018

Huisregels OWee 2018

Bij alle evenementen van de OWee 2018 gelden de volgende huisregels:

• Bezoekers onder invloed van alcohol of drugs wordt de toegang ontzegd.

• Om veiligheidsredenen kunnen bezoekers worden gefouilleerd.

  Bezoekers dienen hieraan hun medewerking te verlenen.

• Tijdens het evenement kan de bezoeker worden blootgesteld aan geluidniveaus boven de 80 dBA.

 Bescherming van het gehoor valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker.

• Er wordt alleen alcohol geschonken aan bezoekers van 18 jaar of ouder. Bezoekers die alcohol doorgeven aan

  personen onder de 18 jaar en personen onder de 18 jaar die alcohol nuttigen, wordt de toegang ontzegd.

• Bezoekers dienen in het belang van de veiligheid ten alle tijden

  aanwijzingen van het organisatieteam/beveiliging op te volgen.

• Het is niet toegestaan om andere bezoekers hinderlijk, agressief,

  discriminerend of intimiderend te bejegenen.

• Het is niet toestaan etenswaren en drank mee naar binnen te nemen.

• Wapens, messen en soft- en harddrugs zijn verboden. Bij constatering

  hiervan wordt de politie altijd gewaarschuwd.

• Het is tijdens het evenement niet toegestaan om:

  o Medicatie mee te nemen zonder doktersvoorschrift;

  o Dieren mee te nemen;

  o Te handelen in soft- en harddrugs;

  o Goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling;

  o Vernieling, vandalisme en/of diefstal te plegen. Eventueel veroorzaakte schade

    wordt verhaald op de veroorzaker(s);

  o Zonder toestemming promotiemateriaal te verspreiden in en om het terrein;

• Bij overtreding van onze huisregels wordt de toegang ontzegd.

• Bij constatering van ernstige overtredingen worden bezoekers

  aangehouden en overgedragen aan de politie. Bij

  constatering van strafbare feiten wordt aangifte bij de politie gedaan.

• Bezorg omwonenden en nabij liggende horeca geen overlast!

• Bezoekers dienen hun fiets in de binnenstad en op de TU Delft campus te parkeren in de daarvoor bestemde fietsenrekken.