Informatiemarkt

Op maandag 20 augustus begint de opbouw voor de informatiemarkt vanaf 7:00 uur. Tijdens de informatiemarkt op maandag 20 augustus zijn de (studenten)verenigingen aanwezig en een aantal bedrijven. De deelnemers zijn tussen 14:00 en 18:00 in shifts ingedeeld om te kijken op de informatiemarkt. Uit gesprekken met buurtverenigingen bleek dat de overlast van de informatiemarkt een aantal jaar geleden groot was, daarom wordt er niet ’s nachts op/afgebouwd en mogen verenigingen tijdens de informatiemarkt geen muziek maken. In plaats hiervan zal er één centraal muziekpunt zijn. Na onze evenementen wordt het terrein weer schoongeveegd.

Van al onze activiteiten is de gemeente Delft op de hoogte en er is een vergunning voor verleend. Wanneer er muziek wordt afgespeeld bij de activiteiten, zorgen wij ervoor dat dit binnen de gestelde kaders qua volume blijft. Het is echter mogelijk dat u wat hinder zult ondervinden door de combinatie van drukte en/of geluid. Wij doen ons best om deze hinder zoveel mogelijk te beperken.