Schiediner

Op zondagavond 19 augustus 2018 organiseren wij een barbecue voor de aankomende studenten. Zij nemen met hun mentoren plaats aan hun tafels op de Oostsingel op 19 augustus 2018 van 17:00 uur tot 19:00 uur. Tijdens het barbecueën zal een parade met daarop vele verenigingen, stichtingen en instanties over de Oostsingel rijden, zodat de eerstejaars een eerste indruk kunnen krijgen van hoe het is om te studeren in Delft. De route van de parade is weergeven in onderstaande afbeeldingen. Om deze reden zal de Oostsingel gedurende deze periode van 17:00 uur tot 19:00 worden afgezet voor verkeer. Hiervoor is verkeer beperkt mogelijk.

Enkele tafels waaraan zal worden gegeten langs de route zijn geplaatst op het trottoir, ook zullen er tafels geplaatst worden op parkeerplaatsen. In verband met de op- en afbouw van de tafels op deze parkeerplaatsen kunnen er tussen 18 augustus 22:00 uur en 19 augustus 22:00 uur geen auto’s geparkeerd zijn op de desbetreffende parkeerplaatsen. In onderstaande afbeeldingen kunt u vinden op welke locaties langs de Oostsingel dit parkeerverbod betrekking heeft. Op overige parkeerplaatsen kan tijdens het diner uw auto geparkeerd staan aan de Oostsingel. Merk hierbij op dat tussen 17:00 uur en 19:00 uur de Oostsingel afgesloten is voor verkeer, dus dat u niet weg kan rijden. Wij zouden het fijn vinden als u rekening kunt houden met dit verkeerverbod, wanneer u voor langere tijd op pad gaat met de auto in de zomervakantie.

De opbouw van het evenement begint op 19 augustus om 8:00 uur. Enkele materialen zullen echter al eerder worden geplaatst, namelijk op vrijdag 17 augustus. Dit gaat om 10 toiletten verspreid over de hele route. Na de barbecue, om 19:00 uur vertrekken de deelnemers en hun mentoren richting de campus van de TU Delft voor het openingsfeest en zal er direct afgebouwd en opgeruimd worden. Hiervoor zal onder andere een veegwagen langsrijden vanaf 22.00.

Van al onze activiteiten is de gemeente Delft op de hoogte en heeft er een vergunning voor verleend. Wanneer er muziek wordt afgespeeld bij de activiteiten zorgen wij ervoor dat dit binnen de gestelde kaders qua volume blijft. Echter, het is mogelijk dat u hinder zult ondervinden door de combinatie van drukte en/of geluid. Wij bieden hiervoor bij voorbaat onze excuses aan. 

Door het hete weer is tussen de Plantagebrug en de Timorstraat vertraging opgelopen met de bezaaiing van gras. We zijn druk bezig om te kijken naar alternatieven en zullen hier zo snel mogelijk een update over geven!

Afbeelding route en locatie Schiediner

 

Afbeelding plattegronden

Deel Oostpoort - Koepoortbrug:


Deel Koepoortbrug - Fabritiusstraat:

Deel Fabritiusstraat - Plantagebrug:

Deel Plantagebrug - Timorstraat: